جدول زمان بندی نمایشگاه

برنامه زمان بندی و تاریخ های مهم نمایشگاه ایران رایدکس 95- (27تا30 دیماه 95)

15/10/95

آخرین مهلت ثبت نام

01/09/95 به بعد

اعلام نقشه جانمایی( ارائه نقشه منوط به تسویه حساب کامل و بر اساس زمان بندی می باشد)

10/10/95

آخرین مهلت اعلام خودساز یا غیر خود ساز بودن غرفه، بصورت کتبی

15/10/95

آخرین مهلت ارائه نقشه و مدارک لازم برای اجرای غرفه سازی، جهت دریافت مجوز ساخت

15/10/95

آخرین مهلت ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای ثبت نام ( جهت عرضه ونمایش کالای داخلی و خارجی)

15/10/95

آخرین مهلت ارسال آگهی کتاب نمایشگاه

15/10/95

زمان تحویل کارت شناسایی غرفه داران، دعوت و پارکینگ

23/95/10

زمان انتقال بارهای سنگین و حجیم غرفه ها به داخل سالن نمایشگاه( شامل تمام بارهایی که نیاز به لیفتراک و جرثقیل دارند)

23/95/10

تحویل محل غرفه به شرکتهایی که غرفه خودساز دارند

26/95/10

آخرین مهلت اتمام عملیات غرفه سازی شرکت های خودساز

26/95/10

تحویل غرفه به شرکت ها و چیدمان کالا

26/10/95 ساعت 18.00

پلمپ سالن ها قبل از افتتاح نمایشگاه

27/95/10

افتتاح رسمی نمایشگاه

9صبح تا 5 بعدازظهر

ساعت بازدید از نمایشگاه

30/95/10 ساعت 17.00

پایان نمایشگاه

2/11/95

جمع آوری غرفه و خروج کالاهای نمایشی و تخلیه سالن( منوط به تسویه حساب کامل و تایید ستاد)

کلیه تجهیزات غرفه سازی و ضایعات آن باید به طور کامل و حداکثر تا پایان روز 2/11/95، از محوطه نمایشگاه خارج گردد و عدم اجرای این موضوع موجب اخذ خسارت از شرکت کننده بر اساس برآورد برگزارکننده و امور خدمات نمایشگاهی می گردد.